Begeleiding

De Inspraak begeleidt kinderen en volwassenen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie, lezen en/of spellen.

De behandeling van kinderen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leefwereld en interesses van het kind. Inbreng vanuit het kind en de ouder over de te behalen doelen en manier van begeleiding is van groot belang. Op deze manier wordt de motivatie voor de behandeling vergroot en is er eerder kans op succes.

In de behandeling streef ik naar:

  • veiligheid
  • structuur
  • plezier
  • succeservaringen
  • eigen inbreng
  • kwaliteit
  • efficiëntie

De begeleiding van volwassenen gaat uit van de specifieke hulpvraag en richt zich op het zo spoedig mogelijk kunnen toepassen van aangeleerde vaardigheden in de praktijk.