Begeleiding van het kind

Uw kind loopt vast bij het lezen, spellen of tijdens de communicatie. Extra oefeningen leveren veel strijd op en weinig vooruitgang. Uw kind voelt zich rot en trekt zich terug of wordt boos en gedraagt zich moeilijk. Een behandeling vanuit De Inspraak doorbreekt deze negatieve spiraal.

Om een kind iets te leren worden er vaak extra oefeningen meegegeven van datgene wat het kind niet goed kan. Voor sommige kinderen kan dit erg frustrerend zijn omdat ze dan telkens met iets geconfronteerd worden wat ze niet goed kunnen. Deze faalervaringen kunnen voorkomen worden door de oefenstof eens op een heel andere manier aan te bieden. Kinderen leven hiervan op.

Bij een behandeling vanuit De Inspraak wordt de oefenstof aangeboden op een manier die bij uw kind past.  De sterke kanten van het kind worden ingezet om de zwakke kanten te ontwikkelen. Dit levert voor uw kind succeservaringen op. De negatieve spiraal van falen wordt doorbroken. Het zelfvertrouwen van uw kind kan weer gaan groeien en uw kind kan weer plezier krijgen in het leren.