Doelgroep

Hulp vanuit De Inspraak is er voor jong en oud!

 • Peuters waarbij de taalontwikkeling niet op gang komt en hun frustratie uiten in lastig gedrag of zich terugtrekken
 • Kleuters die onverstaanbaar spreken of moeite hebben met luisteren of zinnen maken
 • Kleuters die duim/speenzuigen, vaak hun mond open hebben of slissen
 • Kleuters met een risico op dyslexie of moeite met rijmen, hakken en plakken
 • Kleuters die het lastig vinden om letters te onthouden
 • Kinderen uit groep 3 waarbij de leesontwikkeling achterblijft
 • Kinderen uit groep 4 die traag blijven lezen of moeite hebben met spellen
 • Kinderen uit groep 5 tot en met 8 met lees- of spellingproblemen
 • Kinderen uit groep 5 tot en met 8 die begrijpend lezen moeilijk vinden
 • Kinderen uit groep 5 tot en met 8 die onverstaanbaar spreken of moeite hebben met taal
 • Kinderen van groep 3 tot en met 8 die moeite hebben met rekenen
 • Kinderen die onder behandeling staan van een orthodontist en een juiste tongfunctie moeten aanleren (oromyofunctionele therapie)
 • Jongeren van het voortgezet onderwijs die moeite hebben met het verwerken van grote teksten of het aanleren van vreemde talen
 • Kinderen en volwassenen die door anderen vaak niet goed verstaan worden
 • Kinderen en volwassenen met stemproblemen
 • Senioren met verstaanbaarheidsproblemen, al dan niet na hersenletsel (dysartrie)
 • Senioren met slikproblemen (dysfagie)