Dyslexie

De Inspraak biedt begeleiding aan kinderen met lees- spellingsproblemen en dyslexie over de gehele breedte van de basisschool.

Kleuters
Al in groep 2 kan een kind onderzocht worden op risicofactoren die duiden op dyslexie. Dit gaat om kinderen die moeite hebben met het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn bij het voorbereidend lezen, zoals hakken en plakken en het onthouden van letters. Ook kinderen met problemen in de taalontwikkeling of kinderen met familieleden met dyslexie kunnen een risico hebben op dyslexie. Vroegtijdige behandeling zorgt ervoor dat het kind met een stevige start kan beginnen aan groep 3 en minder kans heeft op het ontwikkelen van faalervaringen. 

Vanaf groep 3
In groep 3 leert een kind lezen. Dit gaat eerst om korte woorden (mkm-woorden), maar gaandeweg het jaar worden de woorden complexer en de zinnen langer. Een kind kan vastlopen tijdens dit leerproces. Behandeling vanuit de Inspraak richt zich op het automatiseren van de klank-tekenkoppeling, het kunnen lezen van meer complexe woorden en het ontwikkelen van vloeiend lezen. Daarnaast speelt leesmotivatie en leesbeleving een belangrijke rol in de behandeling.
Aan het eind van groep 3 begint een kind met spellen. Deze ontwikkeling van het spellen loopt door tot in groep 8.

Vergoede zorg
De Inspraak kan ook de behandeling vanuit de vergoede zorg aanbieden. Dit is zorg die vergoed wordt vanuit de zorgverzekering zodra een kind een dyslexieverklaring heeft ontvangen.