Gebaren

Vlot leren lezen en spellen begint bij een juiste en geautomatiseerde klank-tekenkoppeling. Veel kinderen kunnen bij de start van groep 3 al een aantal letters benoemen. Gaandeweg groep 3 komen daar alle andere letters en lettercombinaties bij. Voor sommige kinderen verloopt dit traject moeizaam. Het is voor hen lastig om een verbinding te maken tussen een geluid (de klank) en een symbool (de letter). Het gebruik van gebaren biedt een extra handvat om deze verbinding te maken. Naast het geluid en het symbool heeft het kind dan ook tactiele (voel) en visuele (zien) informatie aan de hand waarvan hij de verbinding tussen een klank en letter kan automatiseren.

Binnen de Inspraak gebruik we voor een groot deel de gebaren van Spreekbeeld (www.spreekbeeld.nl), een aantal gebaren zijn anders. De gebaren van De Inspraak staan per klank op deze site. Ze zijn geordend per klankfamilie (volgens de opbouw van het KWeC-schema) en ook per kern van Veilig Leren Lezen (zowel de laatste maanversie als de Kimversie). 


Per klankfamilie volgens het KWeC-schema

Korte klanken (rood): a  e  i  o  u
Lange klanken (groen): aa  ee  oo  uu
Tweetekenklanken (geel): au ei  eu  ie  ij  oe  ou  ui
Stomme klank (roze): eh
Drietekenklanken (zwart): aai   ooi   oei
Viertekenklanken (paars): eeuw   ieuw   uw
Medeklinkers (donkerblauw): b  g  f   h   j   k   l   m   n   p   r   s   t   w   
Lastige medeklinkers (lichtblauw): d    v    z 

Per kern Veilig Leren Lezen Kim-versie
Kern start: i  k  m  s
Kern 1: p  aa  r  e  v
Kern 2: n  t  ee  b  oo
Kern 3: d  oe  z  ij  h
Kern 4: w  o  a  u  j
Kern 5:eu  ie  l  ou  uu
Kern 6: g  au  ui  f  ei

Per kern Veilig Leren Lezen laatste Maan-versie
Kern 1: m  r  v  i  s  aa  p  e
Kern 2: t  n  b  oo  ee
Kern 3: d  oe  k  ij  z
Kern 4: h  w  o  a  u
Kern 5: eu  j  ie  l  ou uu
Kern 6: g ui  au  f  ei