Vergoede dyslexiezorg

De Inspraak is gecertificeerd tot het behandelen van ernstige enkelvoudige dyslexie volgens de methode van Onderwijszorg Nederland. De Inspraak heeft hiervoor een samenwerkingsverband met Timpaan Onderwijs. Houd er bij aanmelding rekening mee dat er eerst een aantal formulieren dienen te worden ingevuld door ouders en de school. Vanaf het moment dat dit dossier compleet is ontvangen door Timpaan duurt het nog ca 8-12 weken voordat uw kind kan worden ingepland voor onderzoek.

Vanaf 1 januari 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp en ook voor dyslexiezorg. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 de vergoeding via de gemeenten verloopt. Per gemeente is de toegang tot de dyslexiezorg verschillend geregeld. Neemt u daarom bij het aanmelden van uw kind eerst contact op met uw gemeente voor het aanvragen van een beschikking.

Is het kind waar dyslexiezorg voor aangevraagd dient te worden woonachtig in gemeente Noordenveld, dan kunt u meer informatie vinden in de Zorgroute Dyslexiezorg gemeente en CJG Noordenveld van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Noordenveld (tel: 050-3176509).

Woont u in de gemeente Leek, of in de gemeente Marum dan kunt u voor informatie over het aanvragen van een beschikking contact opnemen met Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier (tel:0594-512133).

dyslexcie.png