Afwijkende mondgewoonten & slissen

Na aanmelding ziet het behandeltraject er als volgt uit:

Intake
In een gesprek wordt de hulpvraag besproken evenals mogelijke oorzaken van het probleem en factoren die het probleem in stand houden (duim/vingerzuigen etc.).

Onderzoek
Tijdens het onderzoek wordt de mondsituatie in kaart gebracht (via observatie en eventueel een foto) en wordt er gekeken naar de plaats van de tong tijdens het spreken, tijdens het slikken en in rust.

Behandeling
De behandeling kan zich richten op het afleren van de afwijkende mondgewoonten (zoals duim/vingerzuigen), het versterken van de articulatiespieren (lippen en tong, het ontwikkelen van een neusademing en een juiste tongplaatsing tijdens slikken, spreken en in rust.

Mogelijke aanwijzingen voor afwijkende mond-
gewoonten & slissen:

Mijn kind slist; bij het spreken komt de tong soms tussen de tanden door naar voren.

Mijn kind zit vaak met zijn mond open.

Mijn kind zuigt nog regelmatig op een duim, speen of vinger en zijn tong en lipspieren lijken weinig kracht te hebben. 

De orthodontist heeft me doorverwezen omdat de functie van mijn tong een juiste groei en stand van mijn tanden belemmert.