Spraakproblemen

 Na aanmelding ziet het behandeltraject er als volgt uit:

Intake
In een gesprek wordt de hulpvraag besproken evenals mogelijke oorzaken van het probleem.

Onderzoek
Door het kind een aantal plaatjes te laten benoemen kan onderzocht worden welke (combinaties van) klanken door uw kind wel en niet beheerst worden.

Behandeling
Stap voor stap zullen de verschillende klanken en klankcombinaties aan uw kind aangeleerd worden volgens het patroon van de normale taalontwikkeling. De behandeling zal worden afgestemd op de interesses en belevingswereld van uw kind.

Mogelijke aanwijzingen voor spraakproblemen:

Mijn kind vervangt bepaalde klanken consequent of kan een klank niet maken, terwijl leeftijdsgenootjes dit wel kunnen. 

Ik kan mijn kind wel verstaan, maar de omgeving (opa/oma/juf) verstaat mijn vaak kind niet goed. 

Mijn kind wordt gefrustreerd, boos of verdrietig als ik niet begrijp wat hij/zij zegt.