Taalproblemen

Na aanmelding ziet het behandeltraject er als volgt uit:

Intake
In een gesprek wordt de hulpvraag besproken evenals mogelijke oorzaken van het probleem.

Onderzoek
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het taalbegrip en de taalproductie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt er gekeken naar de woordenschat, de zinsbouw, het begrijpen en uitvoeren van opdrachten, het begrijpen van zinnen en teksten, het opbouwen van zinnen en het vertellen van een verhaal.

Behandeling
De behandeling zal zich (afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek) richten op het vergroten van de taalvaardigheden op het gebied van woordenschat, zinsbouw, vervoegingen en verhaalopbouw. De behandeling zal worden afgestemd op de belevingswereld en interesses van het kind.

Mogelijke aanwijzingen voor taalproblemen:

Mijn kind praat weinig en alleen in korte zinnen.

Mijn kind volgt mijn opdrachten vaak niet op, lijkt wel Oost-Indisch doof.

Mijn kind heeft moeite om zijn gedachten onder woorden te brengen.

Mijn kind zoekt vaak naar woorden of geeft omschrijvingen in plaats van het juiste woord.

Het lukt mijn kind niet om een verhaal of gebeurtenis duidelijk na te vertellen.

Mijn kind spreekt in kromme zinnen.

Mijn kind raakt boos, gefrustreerd of verdrietig als ik niet begrijp wat hij/zij wil vertellen.