Verstaanbaarheidsproblemen

Na aanmelding ziet het behandeltraject er als volgt uit:

Intake
In een gesprek wordt de hulpvraag besproken evenals mogelijke oorzaken van de klacht.

Onderzoek
De spontane spraak wordt opgenomen en geanalyseerd op verbeterpunten op het gebied van de articulatie.

Behandeling
De verstaanbaarheid kan worden verbeterd door het beluisteren en beoordelen van bandopnames met eigen spraak en oefeningen voor het uitstempelen van woorden, het spreken met een pittige articulatie en een rustig spreektempo.

Mogelijke aanwijzingen voor verstaanbaarheids-
problemen:

Ik word vaak moeilijk verstaan.

Ik hoor van anderen dat ik te snel spreek.

Ik vind het vervelend dat ik regelmatig struikel over woorden.  

Ik word vaak gevraagd om iets wat ik zei nog een keer te herhalen.

Wat kan ik mezelf aanleren om beter verstaanbaar te spreken?