Voorstellen

Het team van de Inspraak bestaat uit 4 enthousiaste therapeuten met veel liefde voor hun vak: Annerieke Stienstra, Dukke Dijkstra, Madeleine van der Meer en Janieke Krol. Door verschillende specialisaties heeft het team gezamenlijk expertise op het gebied van de logopedie, dyslexie, neurolinguïstiek en orthopedagogiek. Er vindt regelmatig intern en extern overleg plaats om kennis en ervaring uit te wisselen en zo de kwaliteit van behandelingen te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

TM-870-TEAM-Together-We-Achieve-More-Display-Banner.jpg

De medewerkers van de Inspraak volgen met regelmaat bij- en nascholingen. Ze zijn lid van de beroepsvereniging en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

KP_logo.jpg

Kwaliteitsregister Paramedici

NVLF_logo.jpg

Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie

 vkllogo1.gif

 Vereniging voor Klinische Linguïstiek