Voorstellen

Het team van de Inspraak bestaat uit 7 enthousiastelingen met veel liefde voor hun vak: Annerieke Stienstra, Dukke Dijkstra, Anne-Marij van WoudenberghMadeleine van der Meer, Marleen PoolJanieke Krol, Karin Holman en Marieke Westendorp. Door verschillende specialisaties heeft het team gezamenlijk expertise op het gebied van logopedie, dyslexie, neurolinguïstiek, orthopedagogiek, speciaal onderwijs en bewegingswetenschap. Er vindt regelmatig intern en extern overleg plaats om kennis en ervaring uit te wisselen en zo de kwaliteit van behandelingen te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

TM-870-TEAM-Together-We-Achieve-More-Display-Banner.jpg

De medewerkers van de Inspraak volgen met regelmaat bij- en nascholingen. Ze zijn lid van de beroepsvereniging en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Aangezien we nog meer expertise binnen de praktijk zullen krijgen omdat één van de collega's vanaf september 2019 een studie gaat volgen, hebben we een vacature. Klik op de link en lees de vacature van jouw nieuwe baan!

KP_logo.jpg

Kwaliteitsregister Paramedici

NVLF_logo.jpg

Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie

 vkllogo1.gif

 Vereniging voor Klinische Linguïstiek