Voorstellen

Het team van de Inspraak bestaat uit 10 enthousiastelingen met veel liefde voor hun vak:
Annerieke Stienstra, Dukke Dijkstra, Anne-Marij van WoudenberghMadeleine van der Meer, Marleen Pool, Anne van NugterenKarin Venema, Wendy MulderJanieke Krol en Marieke Westendorp.
Door verschillende specialisaties heeft het team gezamenlijk expertise op het gebied van logopedie, dyslexie, neurolinguïstiek, orthopedagogiek en bewegingswetenschap. Er vindt regelmatig intern en extern overleg plaats om kennis en ervaring uit te wisselen en zo de kwaliteit van behandelingen te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

De medewerkers van de Inspraak volgen met regelmaat bij- en nascholingen. Ze zijn lid van de beroepsvereniging en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Kwaliteitsregister Paramedici

Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie

Vereniging voor Klinische Linguïstiek