Patiëntenklachtrecht

Beroepscode
Logopedisten van De Inspraak dienen te werken volgens normen die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de ‘Beroepscode voor Logopedisten‘. De beroepscode vormt de basis voor de klachtenregeling voor logopedie. Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot: 
– het hebben van een klachtenregeling;
– het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
– aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Klachtenloket Paramedici (KLP)
De logopedisten van de Inspraak zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De NVLF heeft voor haar leden collectief geregeld dat zij aangesloten zijn bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Het KLP beschikt over een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Heeft u een klacht over of een geschil met een paramedicus, dan kunt u bij het KLP terecht. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

Klacht indienen
Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht. U kunt deze informatie ook inzien in de wachtkamer. 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de logopedische behandeling?

1) Ga het gesprek aan met uw logopedist, misschien kunt u het samen oplossen.

2) Als u er samen niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij het College van Toezicht.