Reacties van cliënten

Reactie door Hilda Groenewold op
Wij zijn ontzettend blij dat Annerieke op ons pad kwam. Mijn dochter Lindsey kon wel meekomen in de klas maar de scores waren niet altijd goed.
De lerares op school kon niet precies vertellen wat nou het probleem was.
Annerieke kwam daar al wel heel snel achter en is op een leuke en speelse manier met haar aan het werk gegaan. Lindsey ging elke week met heel veel plezier naar de praktijk en kwam altijd enthousiast en vol letters en trucjes weer terug.
Door de bijles kreeg ze veel vertrouwen in zich zelf, ook gaat ze nu met veel plezier naar school. De scores zijn nu prima in orde. Een extra cadeautje is het plezier dat ze nu in lezen ervaart en dat terwijl ze nog maar even geleden zei " wat is daar nou leuk aan, lezen".
Als ouder heb ik ook een goede ervaring opgedaan. Ik denk dat ik nu eerder door heb wanneer je als ouder hulp moet bieden en en op welke leuke manieren je dat kan doen.
En met alle tips en trucs die ik van Lindsey heb geleerd kan ik haar broertje straks vast blij maken.
Reactie door Lindsey (groep 4) op
Ik vond het heel leuk bij jou, want we hebben de eu, ui, uu en allerlei andere letters geleerd en daardoor vind ik het veel leuker op school en ik vond het ook heel leuk omdat jij ook heel lief bent.

Groetjes Lindsey.
Reactie door Zwanet van der Zee op
Ook wij zijn erg blij met de extra hulp van Annerieke. Mijn zoon had veel problemen met spelling, en op zijn vorige school deden ze daar helemaal niks aan. Helaas. Waardoor ook het zelfvertrouwen van mijn zoon minder werd. Gelukkig kwamen we door de verhuizing terecht op OBS de Poolster, en die verwezen ons door naar Praktijk de Inspraak, waar we Annerieke leerde kennen. Mijn zoon vond het gelijk leuk en begon met veel plezier aan de extra lessen. Elke keer kwam hij weer enthousiast thuis, en op school, gingen zo langzamerhand de resultaten omhoog, en wat ook erg belangrijk was, zijn zelfvertrouwen begon weer te groeien. Wat zelf resulteerde in een hoge score voor taal bij de Cito toetsen. Maar wat helemaal geweldig was, dat de achterstand die mijn zoon had opgelopen, eigenlijk helemaal is verdwenen en hij is nu een gemiddelde groep 8 leerling. Je hebt nog nooit een jongen zo blij en trots gezien.
Annerieke, wij willen je ontzettend bedanken voor je inzet en hulp.
Reactie door Esther Olthof op
We merkten dat Tobias achterliep met praten maar ja hij is nog maar 3. Moet je dan al wel beginnen met logopedie? Hij moet al zoveel. Toch besloten het te doen en daar zijn we heel blij mee. Niks geen moeilijke oefeningen die "moeten" maar lekker spelen met klank en taal. Als je aan Tobias vroeg wat hij leuk vond om te doen zei hij: speeltuin, dierentuin en naar Annerieke. Je krijgt als ouder ook veel tips om te veranderen van corrigeren naar uitdagen. Tobias kreeg weer zelfvertrouwen en daardoor ging hij gelijk veel meer en beter praten. Een hele verandering dus!
Reactie door Lammert Kalfsbeek op
Op zeer late leeftijd en dus ook latere leer- en ontwikkelfase zijn we er met hulp van Annerieke achter gekomen dat onze zoon Lars een taalontwikkeling stoornis (TOS) heeft. Halverwege groep 7 waren de ‘scores’ van dien aard dat het zorgelijker begon te worden. En met in het achterhoofd dat Lars na groep 8, toch wel naar een vervolgonderwijs zou moeten die bij zijn niveau zou horen, zijn we gelukkig bij Annerieke terecht gekomen. Annerieke heeft vanaf de beginfase zich vastgebeten in het probleem en niet eerder losgelaten, voordat de oplossing was gevonden. Met haar deskundigheid, engelengeduld, begrip en hart voor haar vak, heeft Lars bij Annerieke heel veel geleerd. Ze heeft Lars een andere methode van leren aangeleerd, zodat het beter door Lars werd begrepen. Onze ervaring was dat dat geen leerkracht op de basisschool was gelukt. Lars is in die periode en vooral in groep 8 enorm opgebloeid en gegroeid, waardoor er zelfs een stijgende lijn was te zien. Daarnaast heeft Annerieke ons en dan voornamelijk Lars enorm geholpen, zeg maar voor gestreden, dat Lars nu op een school is gekomen waar hij gepaste en op zijn manier van leren, onderwijs geniet. Annerieke stond altijd klaar, om met verschillende onderwijsinstanties, voor het belang van Lars in gesprek te gaan.

Annerieke ontzettend bedankt, voor alles wat je voor hebt gedaan!

Lammert, Joke en Lars
Reactie door J.J. Lambeck op
Wij zijn enorm positief over de werkwijze van Annerieke. De aanpak is doelgericht en praktisch. Wij en met name Thijs zijn enorm geholpen. Thijs heeft veel geleerd van Annerieke en ging met plezier naar haar toe.
Reactie door L. Steenbergen op
We hebben een prettige ervaring met logopediepraktijk De Inspraak. Julia heeft haar "onzekerheid" op het gebied van lezen "overwonnen" door de goede begeleiding. En kan nu met frisse moed na de zomervakantie beginnen in groep 4.
Reactie door Julia op
Leuk
Reactie door Donnietiz op
Gеt uр to $ 20,000 рer dаy with our program.
We аre а teаm оf exрeriеnсеd рrоgrаmmеrs, workеd mоre thаn 14 mоnths on this program and nоw еverything is rеаdy and evеrything wоrks pеrfectlу. Thе РауРal system is verу vulnerablе, instеad оf notifying the dеvеlоpers of PаyPаl аbout this vulnеrabilitу, we toоk advаntаge оf it. We activеlу use оur рrоgram for рersonаl enrichment, to shоw huge аmоunts of money on оur acсоunts, wе will not. уou will not beliеvе until you try and as it is not in our intеrеst tо prоve to yоu thаt sоmеthing is in yours. Whеn we reаlized thаt this vulnerаbilitу сan bе used massivеlу withоut cоnsequenсes, wе decided to help thе rest оf thе реорlе. We dесided not to inflаte thе рriсе оf this gold program and рut a vеrу lоw рriсe tаg, оnlу $ 550. In ordеr for this рrоgrаm to be аvailablе tо a largе numbеr of реoрlе.
All the details оn оur blоg: http://dealzkart.in/redirect.php?link=https%3A//www.pinterest.com/pin/690387817853172731/
Reactie door Jamesbrava op
Help Jack please: http://henkatenk.com/220/tracker.php?aid=zal-CH-20121113_50a11c1acc910d2d1b00003b_broad&sid=MARKER,1&creative_id=20207126458&network=g&url=https%3A//vk.cc/8l7kvh
Reactie door FrankDap op
What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://make-money-online-now67664.acidblog.net/7796373/the-definitive-guide-to-a-antiaging-132-txt-132
Reactie door Arthurpak op
A ready-made scheme of earnings on cryptocurrency from $ 35,000 per day: http://l776.us/89575

Mirror: http://www.abcagency.se/56148
Mirror-1: http://valeriemace.co.uk/19569
Mirror-2: http://urlurl.ru/64280
Mirror-3: http://wntdco.mx/82371
Mirror-4: http://www.abcagency.se/41165
Reactie door CliffToith op
Joe Bonamassa is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit Joe Bonamassa Fort Lauderdale Florida tickets
Laat een bericht.(Uw e-mailadres zal niet openbaar worden getoond.)


Captcha Code

Klik op de afbeelding om een andere combinatie te zien.


Ervaringen

Deel hier met anderen uw of jouw ervaring met de begeleiding vanuit de Inspraak.