Tarieven & vergoedingen 2017

Logopedische zorg en dyslexiezorg voor kinderen met een ernstige enkelvoudige dyslexie zijn opgenomen in het basispakket en worden volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Van de behandeling van lezen en spellen of dyslexie zonder dyslexieverklaring, wordt alleen het logopedische deel door de zorgverzekeraar vergoed.

Op verzoek kan er een overleg met derden (bijvoorbeeld school) plaatsvinden of een uitgebreid onderzoeksverslag opgesteld worden. De kosten hiervoor worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.


Logopedie  
Eenmalig specifiek onderzoek €81,06
Individuele behandeling in de praktijk €40,53
Screening bij aanmelding zonder verwijzing                   €20,27   
Overleg met derden op verzoek (per half uur) €40,53
Verslaglegging aan derden op verzoek (per half uur) €40,53
Verzuimtarief €30,40

 

Dyslexie, lezen en spelling (zonder verklaring)                 
 
Individuele behandeling (60 min)  €66,38*       
45 min direct en 15 min indirect  
Overleg met derden op verzoek (per half uur) €40,53
Verslaglegging aan derden op verzoek (per half uur) €40,53
Toeslag overleg op locatie €22,99
Verzuimtarief €49,41

 

Ernstige enkelvoudige dyslexie                                      
volgens dbc

Verzuimtarief
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Voor het afzeggen of verzetten van afspraken kunt u maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen. U kunt ook tijdig een bericht achterlaten op de voicemail. U kunt de afspraak niet per mail afzeggen.

Eigen bijdrage

* Voorbeeld: de behandeling kost €66,38. Het logopedische deel van €40,53 wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is €25,85 per behandeling.

In sommige gevallen is de eigen bijdrage aftrekbaar van de belasting of kan de Bijzondere Bijstand of Stichting Leergeld hierin tegemoetkomen. Meer informatie hierover vindt u op de site van Het Steunpunt Dyslexie.

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed en als verzuimtarief bij de cliënt in rekening gebracht.