Janieke Krol

Mijn naam is Janieke Krol, orthopedagoog en dyslexiebehandelaar.
In 2013 heb ik mijn studie Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Hierna ben ik aan het werk gegaan als dyslexiebehandelaar en begeleider van leerlingen met een onderwijszorgbehoefte op het gebied van gedrag. Sinds februari 2016 werk ik voor De Inspraak. Mijn passie ligt bij het begeleiden van de individuele leerling die ondersteuning nodig heeft. In mijn werk vind ik het belangrijk om steeds weer te zoeken naar een passende manier om de leerling optimaal te kunnen begeleiden. Om de leerling op zijn of haar gemak te laten voelen zet ik me ervoor in om de behandeling zo leuk mogelijk te maken.   

In mei 2016 ben ik samen met een collega onze eigen praktijk BL!TZ begonnen. BL!TZ is een orthopedagogisch bureau voor onder andere intelligentieonderzoeken en dyslexieonderzoeken en –behandelingen (voornamelijk buiten de vergoede zorg). Meer informatie kunt u vinden op www.blitzbegeleiding.nl.

Gegevens:

Janieke@blitzbegeleiding.nl

Tel: 06 – 42 82 91 76  

Ik zoek naar een passende behandeling