Toevoeging beleid de Inspraak met betrekking tot COVID-19

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze weg willen wij u informeren over de volgende zaken.

Toevoeging beleid COVID-19

Naar aanleiding van de adviezen vanuit de overheid hanteren wij per 5 oktober 2020 naast onze eerder genomen maatregelen ook een mondkapjesbeleid:

 • Aan personen van 12 jaar en ouder willen we vragen om zowel in de wachtkamer, gang als behandelkamer een mondkapje te dragen. 
 • Wij zelf zullen in de publieke ruimtes zoals wachtkamer en gang ook een mondkapje dragen. In de behandelkamer dragen wij geen mondkapje omdat wij daar de afstand tussen onszelf en ouders goed kunnen waarborgen.  

We willen zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat we binnen de Inspraak te maken krijgen met COVID-19, maar ook met een gewone verkoudheid. Ook een gewone verkoudheid zorgt namelijk al voor ongemakken voor het kunnen uitoefenen van ons werk ivm het laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. 

Informeer ons tijdig door te bellen naar uw logopedist (zie nummers hieronder) of naar de praktijk: 0594-696235. U kunt voor behandeling dan niet naar de praktijk komen. De behandeling zal WEL doorgaan, maar dan online

 • als er sprake is van verkoudheid bij u of uw kind. 
 • als u JA kunt antwoorden op een of meer van de volgende vragen
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? 
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

Afmeldingen

Als er geen face-to-face behandeling kan plaatsvinden maar wel een online behandeling, gelden er voor het eventueel afmelden voor deze online behandeling dezelfde regels als voor het afmelden van een face-to-face behandeling. U dient de afspraak vóór 16.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de behandeling af te zeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en bij u persoonlijk in rekening gebracht. U kunt er ook voor kiezen om de gemiste behandeling op een later moment in te halen. 

Officiële afmeldingen voor een behandeling kunnen alleen telefonisch worden gedaan. U kunt hiervoor bellen naar het algemene nummer 0594 – 69 62 35 of naar het mobiele nummer van uw behandelend logopedist. Er kan dan gelijk een vervolg-, bel- of inhaalafspraak worden gepland. Via whats-app, mail of sms kunnen geen afmeldingen worden gedaan (zie ook de afspraak in de behandelovereenkomst). 

Gebruik Whatsapp

U kunt uw logopedist via de app benaderen met informatieve vragen. In het geval van een online behandeling kan er in noodgevallen ook gebruik gemaakt worden van Whatsapp- videobellen als Zoom-videobellen niet werkt.  

Telefoonnummers logopedisten De Inspraak: 

Anne-Marij v. Woudenbergh: 06-57626251

Anne v. Nugteren: 06-57130336

Karin Venema: 06-26211094

Marleen Pool: 06-57242372

Dukke Dijkstra: 06-14518574

Madeleine v/d Meer: 06-24517300

Annerieke Stienstra: 06-24652111