Vergoede dyslexiezorg

Door de samenwerking met Westerweelde Pedagogisch Centrum kan De Inspraak nu ook voorzien in de diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).
Het team van Westerweelde Pedagogisch Centrum bestaat uit een gz-psycholoog, een orthopedagoog-generalist en drie orthopedagogen.
Door onze kennis te bundelen in een samenwerking kunnen we nog gerichter met het kind aan het werk. Het WPC-team zoomt in op gebieden als faalangst, sociale vaardigheden, zelfbeeld, taakaanpak, werkhouding en IQ. Het team van De Inspraak bezit kennis van gebieden als uitspraak, klankenstructuur, woordenschat, zinsbouw en fonologische taalvaardigheden. Al deze gebieden zijn van belang bij het diagnosticeren en behandelen van kinderen met lees- en/of spellingproblematiek.
Door onze samenwerking kunnen we met elkaar in kaart brengen welke gebieden als eerste en op welke manier aandacht nodig hebben. De kans om een belangrijk aandachtsgebied over het hoofd te zien is daardoor veel kleiner. We leren veel van elkaars expertise, de kwaliteit van onze behandelingen wordt vergroot en we kunnen werken zoals we dat het liefst doen: kindgericht en efficiënt.

Een behandeling specifiek gericht op de mogelijkheden van het kind vergroot het haalbare effect van de behandeling en leert het kind (en ouders en leerkracht) veel over zichzelf waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Daarnaast voorkomt het zoveel mogelijk onnodig oefenen, faalervaringen en een verkeerde inschatting van de mogelijkheden van het kind.

Veelgestelde vragen:

Hoe lang is de wachttijd? 
Er is een wachttijd van 3-6 weken voor de intake waarna direct onderzoek of behandeling kan beginnen.

Waar kan ik mijn kind aanmelden voor onderzoek?
Klik op deze link een neem contact op met Westerweelde Pedagogisch Centrum

Waar vindt het onderzoek en de behandeling plaats? 
Dit kan op de school van uw kind of in de praktijk van De Inspraak.

Mijn kind heeft al een dyslexieverklaring, kan ik alsnog via De Inspraak een dyslexiebehandeling starten?
Ja, dat kan zeker.