Hulpvraag

De Inspraak begeleidt kinderen en volwassenen met een hulpvraag op het gebied van logopedie en aan logopedie gerelateerde leerproblemen.

Onder logopedie vallen alle hulpvragen die te maken hebben met:

  • taal
  • verstaanbaarheid
  • stem en adem
  • mondgewoonten en slikken
  • voeding

Aan logopedie gerelateerde leerproblemen zijn met name hulpvragen voor:

  • hakken en plakken
  • (leren) lezen
  • begrijpend lezen
  • spellen
  • (een vermoeden van) dyslexie

 

De kinderen met lees- en spellingproblemen die baat hebben bij onze manier van leren, ervaren vaak ook problemen in de rekenontwikkeling. Uit ervaring is gebleken dat we hen in hun rekenontwikkeling kunnen stimuleren door dezelfde principes te gebruiken als bij het aanbieden van de lees- en spellingstof. De Inspraak begeleidt daarom sinds kort nu ook kinderen met een hulpvraag voor rekenen.