Slissen & afwijkend slikken (tbv orthodontische begeleiding)

Het gebruik van de spieren rond het mondgebied is van invloed op de ontwikkeling van het mondgebied. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de oorzaak zijn van scheefstand van de tanden, ook nog na een behandeling door de orthodontist. De logopedist is opgeleid om het verkeerde gedrag in kaart te brengen en af te leren en goede mondgewoonten aan te leren middels oromyofunctionele therapie (OMFT).

Schadelijke mondgewoonten

Open mondgedrag: de lippen zijn steeds geopend. Vaak ligt de tong slap tegen of op de ondertanden. Er is sprake van een mondademing. De zware slappe tong geeft druk tegen de ondertanden waardoor deze naar voren geduwd worden zonder dat er tegendruk komt van de lippen. 

Foutieve slikgewoonten: bij een verkeerde manier van slikken duwt de tong tijdens de slik krachtig tegen de tanden aan. Het gevolg is dat de tanden naar voren of opzij worden weggeduwd en er aan de voorkant van het gebit of aan de zijkant een open beet ontstaat. 

Foutieve spreekgewoonten: als de tong tijdens het slikken en in rust gewend is om steeds de tanden te raken, zal dit ook bij het spreken gebeuren. Met name bij het uitspreken van de dentale klanken /t/d/n/l/s/z/ zal de tong naar voren komen. Soms is dit duidelijk hoorbaar in de spraak, bijvoorbeeld bij slissen (waarbij de tong tijdens de realisatie van genoemde klanken tussen de tanden doorkomt). 

Duimzuigen/vingerzuigen/speenzuigen: deze behoren ook tot de schadelijke mondgewoonten; de duim of de vinger zorgen voor een lage tongligging waardoor er een verkeerde tongfunctie ontstaat en ook het gehemelte zich afwijkend ontwikkeld. 

Oromyofuntionele behandeling (OMFT)

Duur
Een behandeling omvat rond de 12-14 sessies van maximaal 25 minuten; eerst wekelijks en daarna met langere tussenpozen. Na afloop van de behandeling kunnen er nog controleafspraken plaatsvinden. 

Werkwijze
Tijdens de intake worden er vragen gesteld over de ontwikkeling en de mondgewoonten. In het onderzoek worden de mondfuncties, gebitsstand en totale houding bekeken en eventuele schadelijke mondgewoonten in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld. Tijdens de behandelsessies wordt geleerd om de verkeerde bewegingen en houdingen van tong, lippen en kaken te vervangen door de juiste beweging. Er wordt aandacht besteed aan het afleren van duim/vinger/speenzuigen, het stimuleren van  lipkracht en het aanleren van de juiste tongfunctie in rust, tijdens slikken en tijdens spreken. Aangezien het om een gewoonteverandering gaat is veelvuldig oefenen noodzakelijk, hiervoor zullen huiswerkoefeningen worden meegegeven. Doorzettingsvermogen en motivatie zijn voorwaarden voor een succesvolle behandeling.  

Vergoeding
De behandeling vindt plaats op verwijzing van orthodontist, tandarts, huisarts of ander medisch specialist. Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij het volgen van logopedische behandeling boven de 18 jaar dient rekening gehouden te worden met de kosten die gelden als verplicht eigen risico bij het gebruik maken van zorg.