Stem & Adem

Bij intensief gebruik van de stem of een verkeerd gebruik van de stem kunnen er stemproblemen optreden zoals heesheid, schorheid, wegvallen van de stem, keelpijn, kriebel/branderigheid of moeheid.

De KNO-arts kan onderzoeken hoe de stembanden functioneren en of eventueel organische oorzaken aanwezig zijn voor de stemproblemen.

Stemproblemen kunnen ook optreden zonder organische afwijking aan de stembanden. De logopedist kan helpen bij het ontwikkelen van een goede stemhygiëne (zorg voor gezonde keel en stem) en het aanleren van een effectieve en duidelijke stemgeving met ademsteun. Hiermee kunnen de ervaren problemen sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

Stembehandeling

Duur
Een behandeling omvat 10 tot 14 sessies van maximaal 25 minuten; eerst wekelijks en daarna met langere tussenpozen. Na afloop van de behandeling kunnen er nog controleafspraken plaatsvinden.

Werkwijze
Tijdens de intake worden er vragen gesteld over de ernst en het verloop van de problemen, het stemgebruik, de stemhygiëne en mogelijke andere factoren die een rol kunnen spelen.
Tijdens het stemonderzoek wordt er in kaart gebracht hoe de stem functioneert, wat de mogelijkheden van de stem zijn en hoe de ademing en houding is. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld.

In de behandelsessies wordt u geadviseerd over het ontwikkelen van een juiste stemhygiëne. Daarnaast zal er worden geoefend met het aannemen van een juiste houding, het reguleren van een ontspannen buikademing en het oefenen van stemgeven met ademsteun. Ook zullen er oefeningen gegeven worden ter ontspanning van het keelgebied zoals resoneren en het uitvoeren van stemoefeningen met de Lax Vox. In samenspraak zal besloten worden welke oefeningen er haalbaar zijn en hoe de geleerde vaardigheden toegepast kunnen worden in het dagelijks leven.

Aangezien het om een gewoonteverandering gaat is veelvuldig oefenen noodzakelijk, hiervoor zullen huiswerkoefeningen worden meegegeven. Doorzettingsvermogen en motivatie zijn voorwaarden voor een succesvolle behandeling.

Vergoeding
De behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts of ander medisch specialist. Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij het volgen van logopedische behandeling boven de 18 jaar dient rekening gehouden te worden met de kosten die gelden als verplicht eigen risico bij het gebruik maken van zorg.