Voorstellen

Het team van de Inspraak bestaat uit 7 enthousiaste logopedisten met veel liefde voor hun vak:

Annerieke Stienstra
Anne-Marij van Woudenbergh
Madeleine van der Meer
Marleen Pool 
Karin Warta
Saskia Kampinga
Janneke de Braak
Marije Hummel

Wendy Mulder is onze onmisbare praktijkondersteuner. Zij zorgt voor een vrolijke aankleding van de praktijk, tal van ondersteunende en adminstratieve taken en staat u graag te woord aan de telefoon. 

De Inspraak is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie en lid van de Vereniging voor Klinische Linguïstiek. Elke logopedist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgt met regelmaat bij- en nascholingen. Ook is elke logopedist bekend met de behandeling van lees- en spellingproblemen. Anne van Nugteren is daarnaast ook gespecialiseerd in de begeleiding van eet & drinkproblematiek bij baby’s en peuters (preverbale logopedie). 

Binnen de Inspraak is er veel expertise op het gebied van logopedie, dyslexie en neurolinguïstiek. Daarnaast is er door een nauwe samenwerking met Blitzbegeleiding ook kennis over wanneer doorverwijzing naar een orthopedagoog wenselijk is. Er vindt regelmatig intern en extern overleg plaats om kennis en ervaring uit te wisselen en zo de kwaliteit van behandelingen te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren. 

 

Kwaliteitsregister Paramedici

Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie

Vereniging voor Klinische Linguïstiek