Aanmelden

Via het contactformulier of het aanmeldformulier kunt u zichzelf of uw kind aanmelden. Ook kunt u op dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de praktijk om een aanmelding door te geven. Onze praktijkondersteuner Wendy zal vervolgens uw gegevens en uw hulpvraag noteren. Binnen ons team wordt er vervolgens gekeken welke logopedist de expertise en de ruimte heeft om de behandeling op te starten. Indien er geen wachtlijst is, zult u binnen een week worden teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
De afspraak voor de intake wordt bevestigd met een mail. In deze mail staan de documenten vermeld die u bij de intake nodig hebt. Ook wordt er als bijlage bij de mail een vragenlijst meegezonden. Deze vragenlijst kunt u invullen en meenemen naar de intake. 

Intake

In het intakegesprek wordt samen met u de vragenlijst doorgenomen. De logopedist krijgt op deze manier een goed beeld van de klachten, het verloop van de klachten en uw wens tot verbetering. Ook geeft het intakegesprek de logopedist informatie over welke onderzoeken ze het beste kan afnemen.

Diagnostiek 

Tijdens de diagnostiekfase onderzoekt de logopedist de mogelijke oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek één tot meerdere sessies in beslag nemen. Dit neemt soms wat tijd in beslag, maar dat weegt naar ons idee ruim op tegen het voordeel om het probleem bij de kern aan te kunnen pakken en door inzicht in het probleem de cliënt weer wat grip op de situatie te kunnen geven.

Adviesgesprek

Na de diagnostiek volgt er een adviesgesprek. In dit gesprek worden de resultaten van de testen besproken en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling vindt doorgaans één of tweewekelijk plaats gedurende 25 minuten per keer. Om de vaardigheden zelf verder uit te kunnen bouwen worden er wekelijks huiswerkopdrachten meegegeven. Elk half jaar vindt er een evaluatie van de behandeling plaats. Tijdens een evaluatiemoment worden de resultaten van de behandeling doorgenomen en krijgt u de ruimte om aan te geven hoe u de behandeling vindt verlopen. Een evaluatiemoment kan ook een moment zijn om een bepaalde test weer af te nemen om te beoordelen of er vooruitgang heeft plaatsgevonden.

Afronden behandeling

Een logopedische behandeling kan op elk moment worden stopgezet. Normaliter is het zo dat een behandeling wordt afgerond als de gestelde doelen zijn behaald en er geen logopedische hulpvraag meer is. U ontvangt een eindverslag van de behandeling en een uitnodiging voor het invullen van een Klantervaringsonderzoek van QDNA.